+370 61121665


Grąžinimai ir Garantijos

Prekių grąžinimas
Jeigu nusprendėte, jog prekė, kurią įsigijote vis dėto Jums netinka ar nepatinka - turite teisę ją grąžinti. Apie tokį sprendimą per 14 dienų Jūs turite informuoti Decoin darbuotojus el. pašštu info@decoin.lt arba telefonu +370 61121665. Decoin darbuotojas suteiks Jums visą reikalingą informaciją prekės grąžinimui įvykdyti.
Prekių grąžinimąš iš kliento oganizuoja ir grąžinimo kašštus apmoka Decoin.
Pinigai už grąžintas prekes pervedami į pirkėjo sąskaitą per 15 dienų nuo jų gavimo.
Svarbu! Grąžinti galima tik kokybišškas, nenaudotas, nepraradusias prekinės iššvaizdos prekes. Nustačius, kad grąžinta prekė buvo pažeista, klientas įsipareigoja atlyginti su tuo susijusius nuostolius, o pinigai klientui nėra grąžinami.
Remiantis įstatymų numatyta tvarka (Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės (žin., 2001, Nr. 58-2105), negrąžinamos ir nekeičiamos (kokybišškos ir nebrokuotos) šios interjero dekoravimo prekės:

>>>>audiniai
>>>>kiliminė danga
>>>>baldai
>>>>patalynės reikmenys
š>>>>šviestuvai

Decoin garantuoja prekių kokybę.
Jeigu pastebėjote, jog gauta prekė yra brokuota, turi gamybinių pažeidimų ar galimai sugadinta transportavimo metu nedelsdami kreipkitės į Decoin el. pašštu info@decoin.lt arba telefonu +370 61121665. Mūsų daruotojas suteiks visą informaciją dėl prekės pakeitimo.Nekokybišškų ir brokuotų prekių pakeitimą organizuoja ir trasportavimo kašštus apmoka Decoin.